Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
Saira Ahmad
Am Burgberg 5
D-52080 Aken
mail@balloonelle.de

We zijn verheugd dat u geïnteresseerd bent in onze online winkel. Het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw gegevens.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Elke keer dat een website wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid gegevens bevat. overgedragen en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenteert de oproep.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een ​​probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Conform artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG dient dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een correcte weergave van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging prevaleren. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.

Hostingservices door een derde partij
Als onderdeel van de verwerking namens ons levert een derde partij hosting- en websiteweergaveservices voor ons. Dit dient ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod in het kader van een belangenafweging. Alle gegevens die worden verzameld als onderdeel van het gebruik van deze website of in de formulieren in de online winkel zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op zijn servers. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het kader dat hier wordt uitgelegd.

Deze serviceprovider is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

Deze serviceprovider is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

2. Gegevensverzameling en gebruik voor contractverwerking, contact

We verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract te verwerken of om uw contact te verwerken en u de bestelling of het contact niet kunt verzenden zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG om het contract en uw vragen te verwerken. Indien u hiervoor conform artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG uw toestemming heeft gegeven door te besluiten een klantaccount te openen, gebruiken wij uw gegevens voor het openen van een klantaccount.Nadat het contract is afgesloten of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij reserveren het recht om de gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren U kunt uw klantaccount op elk moment verwijderen en dit ofwel door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of door een functie te gebruiken voor dit doel verstrekt in het klantaccount.

3. Gegevens delen

Om het contract uit te voeren in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter b AVG, geven wij uw gegevens door aan de vervoerder die met de levering is belast, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces selecteert, geven wij de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieder of aan de geselecteerde betaling dienstverlener om betalingen te verwerken. Sommige van de geselecteerde betalingsdienstaanbieders verzamelen deze gegevens ook zelf als u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u zich tijdens het bestelproces registreren bij de betalingsdienstaanbieder met uw toegangsgegevens. In dit opzicht is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Gegevensoverdracht aan verzendserviceproviders
Als u ons hier tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer door aan de geselecteerde verzendservice provider zodat deze vóór levering contact met u kan opnemen met het oog op leveringsmelding of coördinatie.

Uw toestemming kan op elk moment worden gegeven door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks te worden ingetrokken tegen de verzendservice aanbieder op het onderstaande contactadres. Na herroeping zullen wij de door u verstrekte gegevens voor dit doeleinde wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in het volgende zullen informeren. deze verklaring.

DHL Express Germany GmbH
Escher Str. 177
50739
Keulen

Gegevensoverdracht voor leeftijdsverificatie
Als uw bestelling goederen bevat waarvan de verkoop onderhevig is aan leeftijdsbeperkingen, gebruiken we een betrouwbaar proces dat een persoonlijke identiteits- en leeftijdscontrole omvat om ervoor te zorgen dat de klant van de vereiste minimumleeftijd heeft bereikt. Hiervoor wordt op onze website de SCHUFA identiteitscontrole gebruikt. Deze dienst wordt beheerd door SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.
Om de vereiste minimumleeftijd te waarborgen, worden in dit verband individuele persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres en geboortedatum) aan SCHUFA Holding AG doorgegeven. Vervolgens wordt een zogenaamde identiteitscontrole uitgevoerd met Q-Bit, die positief is beoordeeld door de Commissie voor de bescherming van de jeugdmedia (KJM) voor de leeftijdscontrole.
De gegevensoverdracht dient ter bescherming in overeenstemming met Art onze dwingende legitieme belang bij een aanbod dat voldoet aan de jeugdbeschermingswet en aan de wettelijke bepalingen op het gebied van jeugdbescherming.
Er is geen kredietwaardigheidscontrole in dit opzicht.

Zodra het contract volledig is verwerkt en de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen zijn verstreken, worden uw gegevens die voor dit doel zijn verwerkt verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om de gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren

4. E-mailnieuwsbrieven en promoties per post

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de hiervoor benodigde of apart door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e- nieuwsbrief versturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met Artikel 6 Paragraaf 1 Clausule 1 Letter a AVG.

Afmelden voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan ofwel door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. Na het afmelden verwijderen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Postreclame en uw recht van bezwaar
Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijv. om interessante aanbiedingen te sturen en informatie over onze producten per post. Dit dient om onze dwingende legitieme belangen in reclame voor onze klanten te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG.

5. Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten weer te geven of voor marktonderzoek, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij een optimale presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan ​​en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). De opslagduur kunt u zien in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop deze de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de betreffende browser onder de volgende links:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies< br >Safari™: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/ 95647 ?hl=de&hlrm=nl
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject
Opera™: https://help.opera.com/de / nieuwste/web-preferences/#cookies

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1 S. 1 lit.a DSGVO, deze website gebruikt Google (Universal) Analytics voor website-analyse. De webanalyse-service is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf geregistreerd en geëxploiteerd naar Iers recht met statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres vóór verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt over het algemeen niet samengevoegd met andere Google-gegevens. De in dit verband verzamelde gegevens worden verwijderd zodra we het gebruik van Google Analytics hebben gestaakt.

Voor zover informatie wordt overgedragen aan Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, valt het Amerikaanse bedrijf Google LLC onder de EU -VS Privacy Shield-gecertificeerd. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het privacyschild.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst door met behulp van de link die beschikbaar is op de volgende link Download en installeer browser-plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Dit verhindert het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google.

Als alternatief voor de browser-plug-in kunt u gebruik klik op deze link om toekomstige verzameling door Google Analytics op deze website te voorkomen. Op uw eindapparaat wordt een opt-out-cookie opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, wordt u opnieuw om toestemming gevraagd.

6. Online marketing

Google AdSense
Onze website biedt ruimte voor advertenties van derden en advertentienetwerken via Google AdSense. Deze advertenties worden op verschillende plaatsen op deze website aan u getoond. Als u ons hiervoor overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 verlicht uw toestemming heeft gegeven Weergave van op interesses gebaseerde advertenties door automatische toewijzing van een pseudoniem UserID, met behulp waarvan interesses worden bepaald op basis van bezoeken aan deze en andere websites. Na beëindiging van ons gebruik van Google AdSense worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd.

Google AdSense is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd naar Iers recht met statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Voor zover informatie wordt overgedragen aan Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild.
Een actueel certificaat kunt u hier .Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het privacyschild

U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken door gebruik te maken van de DoubleClick cookie via
schakel deze link uit . U kunt ook meer informatie vinden over het plaatsen van cookies en instellingen hiervoor maken bij de Digital Advertising Alliance .

Google Ads-remarketing
We gebruiken Google Ads om voor deze website te adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Als u ons uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter a AVG, wordt de zogenaamde remarketingcookie door Google geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Sites maken op interesses gebaseerde advertenties mogelijk. Na het einde van het doel en het einde van ons gebruik van Google Ads Remarketing, worden de in deze context verzamelde gegevens verwijderd en worden ze door Google aan uw Google-account gekoppeld en wordt informatie uit uw Google-account gebruikt om advertenties die u op internet ziet, te personaliseren . Als u in dit geval bent ingelogd bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor apparaatoverschrijdende remarketing op te stellen en te definiëren. Voor dit doeleinde zal Google uw persoonlijke gegevens tijdelijk koppelen aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

Google Ads is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd naar Iers recht met statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Voor zover informatie wordt overgedragen aan Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild.
Een actueel certificaat kunt u hier . Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het privacyschild.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst door met behulp van de remarketingcookie via
schakel deze link uit . U kunt ook meer informatie vinden over het plaatsen van cookies en instellingen hiervoor maken bij de Digital Advertising Alliance .

Affilinet-partnerprogramma
Onze website neemt deel aan het Affilinet-partnerprogramma. Dit wordt aangeboden door AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn (hierna "affilinet"). Dit is een zogenaamd aangesloten systeem waarin mensen die bij affilinet zijn geregistreerd (ook "uitgevers") adverteren voor de producten of diensten van de zogenaamde "adverteerders" op hun websites met behulp van advertentiemateriaal.
Dit dient om onze belangen binnen het kader van een belangenafweging die voorrang heeft op legitieme belangen bij de optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f) AVG.
Met behulp van cookies kan affilinet het proces van de respectieve bestelling volgen en in het bijzonder begrijpen dat u op de betreffende link hebt geklikt en vervolgens op het product dat u via het partnerpartnerprogramma hebt besteld.
U kunt het plaatsen van cookies door onze contractpartners of onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in uw internetbrowser voorkomen.Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd
Meer informatie over gegevensverwerking vindt u op affilinet hier.

Livechat-tool Zendesk
Als u de livechat-tool gebruikt om contact met u op te nemen, worden de gegevens die u daar vrijwillig invoert (naam, e-mailadres, bericht) verwerkt in overeenstemming met artikel 6 Paragraaf 1 S. 1 lit. b AVG voor het beantwoorden van de aanvraag in het kader van de contractverwerking door ons. Bovendien dient het gebruik van deze tool om onze doorslaggevende legitieme belangen in effectieve en verbeterde klantcommunicatie te beschermen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG. De gegevens worden dan verwijderd.
Als onderdeel van de verwerking namens ons levert de externe provider Zendesk, Inc. de services voor het leveren van de livechat-tool voor ons. Alle gegevens die worden verzameld bij het gebruik van de chattool, worden verwerkt op zijn servers.
Zendesk, Inc. is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

Live chat-tool Userlike
Als u de live-chat-tool gebruikt om contact met ons op te nemen, worden de gegevens die u daar vrijwillig invoert (naam, e-mailadres, bericht) opgeslagen in overeenstemming met artikel 6 Paragraaf 1 S. 1 lit. b AVG voor het beantwoorden van de aanvraag in het kader van de contractverwerking door ons. Bovendien dient het gebruik van deze tool om onze doorslaggevende legitieme belangen in effectieve en verbeterde klantcommunicatie te beschermen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG. De gegevens worden dan verwijderd.
Als onderdeel van de verwerking namens ons, levert de externe provider Userlike de diensten voor het leveren van de livechat-tool voor ons. Alle gegevens die worden verzameld bij het gebruik van de chattool worden verwerkt op zijn servers.

Google Maps
Deze website gebruikt Google Maps voor de visuele weergave van geografische informatie. Google Maps is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd naar Iers recht met statutaire zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Dit dient om onze dwingende legitieme belangen te beschermen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en gemakkelijke toegankelijkheid van onze locaties in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f) AVG.
Bij het gebruik van Google Maps verzamelt Google gegevens die door websitebezoekers worden verzonden of verwerkt via het gebruik van de Maps-functies, die met name het IP-adres en locatiegegevens kunnen bevatten. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking.
Voor zover informatie wordt overgedragen aan Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder de functie Privacy Shield - Disable in uw browser. In dit geval kan Google Maps niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt.
Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van Google De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps bevatten gedetailleerde informatie over de kaartservice.
De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG, die u
hier kunt bekijken .

7. Plug-ins voor sociale media

Youtube-videoplug-ins
Content van externe providers is geïntegreerd op deze website. Deze inhoud wordt geleverd door Google ("provider").
YouTube is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en opererend naar Iers recht met statutaire zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www. google.de).

De uitgebreide gegevensbeschermingsinstelling is geactiveerd voor video's van YouTube die op onze site zijn geïntegreerd. Dit betekent dat er geen informatie wordt verzameld en opgeslagen van websitebezoekers op YouTube, tenzij ze de video afspelen. De integratie van de video's dient om onze doorslaggevende legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit van de gegevens door de providers, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsopties voor het beschermen van uw privacy te beschermen, zie a.u.b. naar de gegevensbeschermingsverklaringen van Google https://policies.google.com/privacy.

Onze online aanwezigheid op Facebook, Google, Instagram, Pinterest
Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient om de actieve communicatie met onze klanten en prospects te verbeteren. Wij verstrekken daar informatie over onze producten en actuele speciale aanbiedingen.
Wanneer u onze online aanwezigheid op sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Van deze gegevens worden zogenaamde gebruiksprofielen gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies op uw eindapparaat gebruikt. In deze cookies worden bezoekersgedrag en gebruikersinteresses opgeslagen. Volgens artikel 6, lid 1, punt f AVG dient dit om onze legitieme belangen te beschermen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en een effectieve communicatie met klanten en geïnteresseerden. Als u door de respectieve exploitanten van sociale mediaplatforms om uw toestemming (toestemming) voor de gegevensverwerking wordt gevraagd, bijvoorbeeld met behulp van een selectievakje, is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking artikel 6, lid 1, lit -Mediaplatforms hebben hun hoofdkantoor in de VS geldt het volgende: De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS afgegeven. Dit gaat terug op het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat van het betreffende bedrijf vindt u hier.
De gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun websites en een contactmogelijkheid en uw rechten in dit verband en Instellingsopties om uw privacy te beschermen, in het bijzonder bezwaarmogelijkheden (opt-out), vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de hieronder gelinkte providers. Als je hierbij nog hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG, die u hier kunt bekijken:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy
Instagram: https://help.instagram.com /519522125107875
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Opt-out optie (opt-out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Google/ YouTube : https://adssettings.google.com/authenticated
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Pinterest: https://www.pinterest.de/?next=/settings/

8. Stuur recensieherinneringen per e-mail

Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1 zin 1 verlicht beoordelingssysteem dat door ons wordt gebruikt.
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken tijd door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie.

9. Contactopties en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • volgens artikel 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt voor zover daar gespecificeerd;
 • volgens artikel 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijk te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • volgens artikel 17 AVG, het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te verzoeken, tenzij verdere verwerking
  - om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  - om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  - is vereist om redenen van algemeen belang of
  - om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
  ;
 • op grond van artikel 18 AVG, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen als
  - u de juistheid van de gegevens betwist;
  - de verwerking onwettig is, maar u weigert deze te verwijderen ;
  - we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of
  - u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
 • volgens artikel 20 AVG, het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen;
 • volgens artikel 77 AVG het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkadres of ons hoofdkantoor.

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens en intrekking van gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via het contactformulier details in onze opdruk.

********************************************* *********************
Recht van bezwaar
Voor zover we onze geldende belangen in het kader van belangenafweging gerechtvaardigde belangen persoonsgegevens verwerken zoals hierboven toegelicht, kunt u voor de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking.Als de verwerking voor directmarketingdoeleinden is, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden is, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking is voor de vestiging , rechtsvorderingen uitoefenen of verdedigen.

Dit is niet van toepassing als de verwerking voor directmarketingdoeleinden is. Dan verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde. ****************************** ****************************************


Privacybeleid gemaakt met Trusted Shops Juridische tekstschrijver in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

.