register

Stilgelegd

Door te registreren krijgt u toegang tot uw klantaccount en kunt u de status van uw bestelling zien.

registreren

winkelwagen

concluderen
  • Geen artikelen in de winkelwagen
ONDERSTEUNING: help@balloonelle.de

herroepingsrecht

Uittreksel uit de algemene voorwaarden

6. Annulerings- of retourinstructies

6.1 Herroepingsrecht
Speciale opmerking: Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is alleen van toepassing op goederen die geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan geen individuele selectie of bepaling door de consument relevant is of die niet duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. Een herroepingsrecht is uitgesloten voor goederen die individueel op verzoek van de klant worden vervaardigd. De wettelijke evaluatie van § 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB is van toepassing.

Producten (ballonnen) gevuld met helium kunnen niet worden ingetrokken, aangezien het contract betrekking heeft op de levering van producten die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden. Onze met helium gevulde ballonnen gaan ongeveer 3 weken mee. Door het verlies van helium krimpen de ballonnen. Deze tijden zijn standaard tijden. Een afwijking van deze normtijd is daarom in individuele gevallen niet uitgesloten. Deze standaardtijd bepaalt echter de houdbaarheidsdatum van het product. Daarom is het herroepingsrecht niet van toepassing op producten gevuld met helium in overeenstemming met § 312g lid 2 nr. 2 BGB.

Onze wettelijke aansprakelijkheid en garantie als gevolg van kwaliteitsgebreken blijft onaangetast.

Het volgende wettelijke herroepingsrecht is van toepassing op alle andere producten:

6.2 Annuleringsvoorwaarden
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.

De opzegtermijn is veertien dagen vanaf:

de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen; of
in het geval van aankoop op proef vanaf de datum van goedkeuring. Goedkeuring wordt geacht te zijn gedaan als u het contract niet binnen een goedkeuringsperiode van 7 dagen weigert. De zichttermijn gaat in op de dag nadat u de goederen heeft ontvangen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Balloonelle op de hoogte stellen t.a.v. Saira Ahmad, Am Burgberg 5, 52080 Aken, mail@balloonelle.de door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) ) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn te halen, moet Balloonelle de declaratie hebben ontvangen. Alleen verzenden is niet genoeg.

6.3 Voorbeeldformulier voor herroeping
(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug naar ons afleveradres, ook mogelijk per e-mail.

Retouradres: Balloonelle Attn: Saira Ahmad, Am Burgberg 5, 52080 Aken, mail@balloonelle.de

-Intrekking-

Balloonelle
Saira Ahmad
Am Burgberg 5
52080 Aken

Ik/wij herroepen hierbij

het door mij/ons gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen:

……………………………………………………………………………………..

(Naam van de goederen, bestelnummer en prijs indien van toepassing)

Besteld op:……………………………………
(Datum)
Ontvangen op:……………………………………...
(Datum)
Bestelnummer:……………………………………..

(Naam van de consument, adres)

……………………………………

……………………………………

……………………………………


(Plaats, Datum) Handtekening

- Einde van annuleringsvoorwaarden -

6.4 Terugbetaling vindt plaats op de rekening die u voor de betaling heeft gebruikt. Bij zowel betaling op rekening als bij vooruitbetaling wordt de terugboeking overgemaakt naar de rekening waarvan de overboeking is gedaan.Als u met Paypal of creditcard heeft betaald, wordt het bedrag teruggestort op de bijbehorende Paypal- of creditcardrekening

7. Gevolgen van annuleren – prijzen, verzend- en retourkosten

7.1 Als u dit contract herroept, zijn wij u alle betalingen verschuldigd die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringsmethode hebt gekozen dan die door ons wordt aangeboden, de goedkoopste standaardlevering heeft gekozen ) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, indien dit eerder is.

7.2 U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

7.3 Retourkosten en vergoeding
U draagt ​​de volledige kosten van het terugzenden van de goederen zelf, deze kosten worden niet aan u vergoed. Het retourneren is voor eigen risico. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.
Hierna vindt u de wettelijk verplichte instructie over de vereisten en gevolgen van het herroepingsrecht voor consumenten (een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch aan uw commercial, noch aan uw zelfstandige beroepsactiviteit.

.
Scroll To TopScroll To Top

NEDERLAND' NO.1 ♥ GEPERSONALISEERDE ONTWERPERBALLONNEN